Stichting de Groene Karavaan

BEWUSTWORDING VAN KLIMAATVERANDERING

Stichting de Groene Karavaan is opgericht om bedrijven, instellingen en scholen bewust te maken van klimaatverandering en hen de mogelijkheden te laten zien van duurzame alternatieven en een circulaire economie. De Stichting doet dat onder andere door de realisatie van een rijdende groene karavaan bestaande uit diverse voertuigen en objecten met daaraan gekoppeld educatief (spel)materiaal.

De Stichting zet het ontwikkelde materiaal in bij bedrijven, bij instellingen en bij scholen. Daarbij werkt de Stichting onder andere samen met Hart op Groen, die voor de uitvoering van de trajecten betrokken is.

Meer informatie

Oprichting: 17 oktober 2018
KVK nummer: 72889160
Rekeningnummer: NL33RABO 0338 3607 78
ANBI status: In aanvraag
Emailadres: info@groenekaravaan.nl

Stichting de Groene Karavaan is sinds oktober 2018 actief, er is een concept beleidsplan voor 2021. Kapitaal wordt via fondsenwerving en subsidiewerving verkregen en er zijn inkomsten via de inzet van de voertuigen en objecten en (educatieve)middelen/trainingen/workshops. Het concept beleidsplan is openbaar.

Statuten Stichting de Groene Karavaan
Marije van der Stelt

Marije van der Stelt

Oprichtster

Eigenaar Hart op Groen

Fred de Wildt

Fred de Wildt

Penningmeester

Schooldirecteur bao 't Baken

Talitha Schiffer

Talitha Schiffer

Voorzitter

Cultureel, kunstzinnig ondernemer

Tariq La Brijn

Tariq La Brijn

Secretaris

Junior adviseur luchtkwaliteit, Omgevingsdienst