Privacybeleid & Cookie-reglement 

Hart op Groen

Versie 0.2

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05-05-2020

 

 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid regelt de wijze waarop Hart op Groen informatie verzamelt, gebruikt, onderhoudt en onthult. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Hart op Groen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Hart op Groen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. 

 

Hart op Groen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en van facebook en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hart op Groen gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Ze worden alleen gebruikt om u te kunnen voorzien van de juiste informatie, zoals toegang verstrekken tot ons aanbod en het voeren van correspondentie. Uw gegevens worden niet verkocht aan andere partijen. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de AVG.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Hart op Groen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hart op Groen, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Klas op Groen verstrekt. Hart op Groen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

–    Uw voor- en achternaam 

–    Uw adresgegevens

–    Uw telefoonnummer

–     Uw e-mailadres

 

WAAROM HART OP GROEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Hart op Groen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Klas op Groen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG HART OP GROEN GEGEVENS BEWAART

Hart op Groen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Hart op Groen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Hart op Groen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hart op Groen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEBRUIK VAN COOKIES

Hart op Groen maakt op de websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Onze website gebruikt de volgende soorten cookies:

–    functionele cookies: om het navigeren en het inloggen op de websites te vergemakkelijken of om uw instellingen en/of voorkeuren te onthouden. Voorbeeld: u logt in op een website en via een cookie weet ons systeem bij uw volgende bezoek aan dezelfde website dat u ingelogd bent. U hoeft dus niet opnieuw in te loggen. 

–    Google Analytics: via de websites worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hart op Groen gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hart op Groen heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

         Gegevens van het apparaat en browser:

–            Het IP-adres van uw apparaat (wordt geanonimiseerd opgeslagen);

–            Het formaat van het scherm van uw apparaat;

–            Het type apparaat en uw browser. 

       

      Gegevens van het bezoek:

–            Via welke website u bij onze website bent gekomen;

–            Welke pagina’s u heeft bezocht;

–            Het land waar u zich bevindt bij het bezoeken van onze website;

–            De voorkeurstaal die is ingesteld in uw browser;

–            De datum en tijd van uw bezoek aan onze website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@klasopgroen.nl. Klas op Groen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Hart op Groen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Klas op Groen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hart op Groen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hart op Groen op via info@hartopgroen.nl. www.hartopgroen.nl is een website van Hart op Groen. Hart op Groen is als volgt te bereiken:

 

Vestigingsadres: 

Hart op Groen 

Bovenweg 27 1834 CB Sint Pancras 

Telefoon: 06-24999878

KVK nr 67997767

E-mailadres: info@hartopgroen.nl