Kiddies start in 2018 met een samenwerking met Hart op Groen met een groot project op alle vestigingen van de organisatie.

Om het project breed gedragen te krijgen binnen de hele organisatie starten medewerkers met een studiedag. In de periode daarna werken we intensief samen aan een vrolijk, creatief project over afval op alle vestigingen van Kiddies. Met muzikale workshops, met de inzet van het afval-lab, met creatieve opdrachten voor de kinderen en grootschalige opruimacties in de wijken.

Gelijktijdig wordt de gemeente benaderd voor draagvlak om op de vestigingen een gescheiden afvalsysteem te realiseren. Kiddies sluit dat projectjaar af met een feestelijke dag voor alle medewerkers, in het groen, met de Groentekar van Hart op Groen. Die middag krijgt een serieus randje. Want na dit project wil Kiddies door. We leggen een basis voor een groene visie op de toekomst en doen dat met alle pedagogisch medewerkers.

In 2019 fuseert Kiddies met Stichting Kinderopvang Alkmaar (SKOA). SKOA besluit aan te haken op de groene koers. De gemeente gaat in op het verzoek om alle vestigingen om te zetten naar een gescheiden afvalsysteem.

Kiddies en SKOA verbreden de Groene Koers. SKOA-medewerkers gaan mee in het trainingstraject en we blijven op de vestigingen vrolijk groen programmeren.

Hart op Groen ondersteunt inmiddels een kerngroep van medewerkers die de Groene Koers verder uitwerken op kindniveau!

Het prachtige resultaat is inmiddels:

  • Een heldere groene koers die aansluit op de internationale Sustainable Development Goals.
  • Gescheiden afvalinzamelingssysteem op alle locaties van SKOA en Kiddies
  • Beleidsafspraken over optimalisering van binnenklimaat
  • Concreet beleid op verminderen van afval op alle locaties
  • Concreet beleid op verminderen van vlees, meer groenten en fruit. Gezond voedingsbeleid.