De gemeente Zaanstad schakelt over naar een ander afvalinzamelingssysteem. In de wijken wordt het afval-lab ingezet in samenwerking met bewonersvoorlichters uit de gemeente. Het lab trekt als vanzelf groot en klein aan. Voorlichters lopen er omheen, voeren gesprekken met mensen en ter plekke, op straat, ontstaan bijzondere ontmoetingen, ontstaat discussie en worden kennis en vaardigheden uitgewisseld.